สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินของอาคารซันทาวเวอร์ส ประจำปี 2560
โดย: Neda Admin
  • 10 พ.ย. 2560
  • 1598 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมการฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน (กรณีอัคคีภัย) ประจำปี 2560 เพื่อให้ได้รับความรู้และความเข้าใจพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจในกรณีฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560