Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สพพ - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 4 ธ.ค. 2563
  • 369 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง และบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

แท็กฮิต