Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สพพ - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ศึกษาดูงาน บริษัท ทีโอที ฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 26 พ.ย. 2563
  • 247 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) นำบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ โดยมีนางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ และ ดร.ธีรวัฒน์ อิสสริยะกุล ผู้จัดการส่วนบริหารจัดการความปลอดภัยและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัล " Cyber Security and Cloud Service" เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต