Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สพพ - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ.รวมพลังจิตอาสา ฝ่าวิกฤตโควิด-19
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 23 เม.ย. 2563
  • 1708 View

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านร่วมกับบุคลากรของ สพพ. รวมพลังจิตอาสาผลิตและเดินหน้ามอบหน้ากากป้องกันละอองฝอย Face Shield เพิ่มการป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ของไวรัส COVID-19 เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม โดยมี นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตจตุจักร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

แท็กฮิต