Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สพพ - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. สวัสดีปีใหม่ 2564 ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 30 ธ.ค. 2563
  • 289 View
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหาร สพพ. เข้าอวยพรปีใหม่ 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต