แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ขององค์กร

แผนงานที่สำคัญ
แผนงานที่สำคัญ
 • แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 15 พ.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2130
  • View : 25
 • รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 15 พ.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2121
  • View : 36
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 20 ต.ค. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2121
  • View : 35
 • ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 20 ต.ค. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2118
  • View : 35
 • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพพ.
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพพ.
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 ต.ค. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2126
  • View : 21
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 ต.ค. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2124
  • View : 25
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 ต.ค. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2123
  • View : 21
 • แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566
  แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 ต.ค. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2115
  • View : 24
 • แผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  แผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 ต.ค. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2152
  • View : 22
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 ส.ค. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2118
  • View : 26
 • คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ปี 2565
  คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ปี 2565
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 มิ.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2120
  • View : 26
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 เม.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2124
  • View : 38
ทั้งหมด152รายการ