แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ขององค์กร

แผนงานที่สำคัญ
แผนงานที่สำคัญ
 • รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 ต.ค. 2566
  • ดาวน์โหลด : 82
  • View : 36
 • รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 15 พ.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2361
  • View : 36
 • รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 ธ.ค. 2564
  • ดาวน์โหลด : 2310
  • View : 36
 • รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 20 ม.ค. 2564
  • ดาวน์โหลด : 2354
  • View : 36
 • รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 ม.ค. 2563
  • ดาวน์โหลด : 2356
  • View : 36
 • รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 ก.ย. 2561
  • ดาวน์โหลด : 2315
  • View : 36
 • รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 29 ก.ย. 2560
  • ดาวน์โหลด : 2408
  • View : 36
 • รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 29 ก.ย. 2559
  • ดาวน์โหลด : 2327
  • View : 36
ทั้งหมด8รายการ