สมัครงาน

ร่วมงานกับหน่วยงานของ NEDA

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง
เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือหรือให้การส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน ระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและ ระดับมหภาค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถ เพื่อรองรับการ ขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
จำนวน
  • ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สพพ.
    2 ธ.ค. 2565
    2 อัตรา
  • ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สำนักบริหารโครงการ 1 จำนวน 1 อัตรา และสำนักบริหารโครงการ 2 จำนวน 1 อัตรา
    2 ธ.ค. 2565
    2 อัตรา
ทั้งหมด2รายการ