เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2561
  • Download : 2214
  • View : 1852
 • ขั้นตอนการร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2561
  • Download : 2214
  • View : 1714
 • ขั้นตอนการกำกับและตรวจรับงานของที่ปรึกษา
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2561
  • Download : 2213
  • View : 1537
 • ขั้นตอนการจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2561
  • Download : 2211
  • View : 1692
ทั้งหมด4รายการ