เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พฤษภาคม 2566)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พฤษภาคม 2566) หัวข้อ "คุณค่า"
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 พ.ค. 2566
  • Download : 11
  • View : 41
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เมษายน 2566)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เมษายน 2566) หัวข้อ "ขยะทองคำ : ไม่มีสิ่งใดไร้ค่า" โดย ปัญญายุทธ์
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 5 เม.ย. 2566
  • Download : 2160
  • View : 76
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มีนาคม 2566)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มีนาคม 2566)
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 มี.ค. 2566
  • Download : 2151
  • View : 94
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กุมภาพันธ์ 2566)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กุมภาพันธ์ 2566) หัวข้อ "การตีตราผู้อื่นและความยึดมั่นในวิชาชีพ"
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 6 ก.พ. 2566
  • Download : 2160
  • View : 173
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มกราคม 2566)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ เดือนมกราคม 2566 หัวข้อ "แรงบันดาลใจ จากครอบครัว สู่การเรียนรู้"
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 ม.ค. 2566
  • Download : 2150
  • View : 164
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ธันวาคม 2565)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ธันวาคม 2565) หัวข้อ "เมื่อไหร่เราถึงจะเป็นผู้ใหญ่"
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 8 ธ.ค. 2565
  • Download : 2151
  • View : 209
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พฤศจิกายน 2565)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พฤศจิกายน 2565) เกี่ยวกับการมีสติ 3 หัวข้อ (1) What is mindfulness? นิยามของสติ (2) How to practice mindfulness วิธีฝึกสติ และ (3) How mindfulness helps to manage emotions สติกับอารมณ์
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 พ.ย. 2565
  • Download : 2144
  • View : 254
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2565) หัวข้อ "ศรัทธาตาสว่าง"
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ต.ค. 2565
  • Download : 2145
  • View : 299
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนกันยายน 2565
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนกันยายน 2565 หัวข้อ "เชื่อในความดี-ทำให้ดีที่สุด" (Do Your Best)
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 14 ก.ย. 2565
  • Download : 2146
  • View : 353
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนสิงหาคม 2565
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนสิงหาคม 2565
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 2 ส.ค. 2565
  • Download : 2151
  • View : 412
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนกรกฎาคม 2565
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนกรกฎาคม 2565 หัวข้อ "Empathy in the Workplace"
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 5 ก.ค. 2565
  • Download : 2150
  • View : 471
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565 หัวข้อ คนจะเก่ง ไม่เกี่ยวกับ "สมอง" แต่เป็นเพราะ "นิสัย"
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 16 มิ.ย. 2565
  • Download : 2148
  • View : 433
ทั้งหมด60รายการ